Facebooktwitterlinkedin
Vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan isänpäivään päättyvällä viikolla aina marraskuussa. Vuoden 2022 teema on Miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus.

Kaksikymmentä vuotta sitten Lapsi 2000 ry julkaisi asiantuntijoiden kirjoittaman Isän kirjan. Se oli tarkoitettu erityisesti ensimmäistä lastaan odottavalle isälle. Isyyspakkaukseen kuuluneen kirjan sisältö on edelleen kovin tuore. ”Lapsi tarjoaa miehelle mahdollisuuden avartaa maailmaansa ja kokea aiemmin kokemattomia tunteita.Toiselle eläminen lisää kykyä empatiaan ja avaa uusi kanavia ilmaista tunteita.”

 

Varhaiselämän lainalaisuudet pysyvät samana eikä hyvän hoivan periaatteet muutu. Vaikka teollinen internet tuottaa lapsenhoitoon jos jonkinlaisia apuvälineitä, ei perushoivaa, hellyyttä ja huolenpitoa, mikään voita.             

Lapsen elämän siirtymävaiheet, kuten kerhon, päivähoidon ja koulun aloittaminen ovat haastavia äidille ja isälle ja kuormittavia lapselle. Siirtymävaiheet liikuttavat isyyttä varsin silloin, jos vanhempien parisuhde on muuttunut.

Koulunsa aloittavan lapsen ja biologisen isän välinen suhde on kestänyt vähintään kuusi, seitsemän vuotta. Se on urautunut omanlaisekseen ja siinä on molemminpuolista tuttuutta. Asuuko isä perheessä vai muualla vaikuttaa tapojen ja tottumusten selkeyteen. Erillään asuminen ei muuta koulunkäyntiin liittyvää vanhemmuusvastuuta ja parhaimmillaan se toimii erinomaisesti: molemmat vanhemmat, isä ja äiti, omaksuvat samanlaiset vastuuroolit pienen koululaisen tukijana ja sparraajana.

Uusisällä on haasteellisempaa, etenkin, jos hän  on liittynyt perheeseen vasta muutamaa kuukautta ennen koulun alkamista. Suhde koululaiseen on tuore ja vasta muotoutumassa. Kaikkein myönteisimmässä mallissa lapsen ”kaksi isää” tuplaavat hoivat ja huolenpidot, äidin kanssa. Hommaa riittää kaikille.

 

Jos isää ei lapsen arkielämässä ole, olisi hienoa, jos lapsen elämään silti kuuluisi joku turvallinen mies, joka antaisi mallia miehenä elämisestä ja olemisesta ja vastaisi lapsen kysymyksiin. Koulunkäynti on mukavaa, mutta kuormittavaa puuhaa.

Mieheyttä ja naiseutta on jokaisen lapsen hyvä oppia konkreettisesti. Molemmat ihmisyyden ominaisuudet ruokkivat omalla tavallaan koulunsa aloittavan latenssi-ikäisen persoonallisuutta – paljon ja vuosia eteenpäin. Mitä on olla ihminen, mies, nainen tai jotain, mikä on vielä hahmottumatta, muokkaa lapsen näkemystä laajemminkin maailmasta.

 

Isä, kiinnostu, osallistu ja ota paikkasi. Sinua tarvitaan enemmän kuin paljon.