Facebooktwitterlinkedin
Puhe ei aina paranna

Riittakerttu Kaltiala

Elämme terapiayhteiskunnassa. Olemme perusteellisesti sisäistäneet ajatuksen, että ongelmista ja tunnetiloista, varsinkin epämiellyttävistä, on puhuttava. Puhumatta jättäminen on vaarallista. Asiat patoutuvat ihmisen sisälle räjähtääkseen lopulta vahingollisin seurauksin.

Epämiellyttäviin tunnetiloihin, rajoja rikkovaan ja vahingoittavaan käyttäytymiseen ja tunne-elämän oireisiin oletetaan olevan löydettävissä jokin syy, joka paljastuisi puhumalla. Puhuminen johtaisi puhdistavaan oivallukseen, jonka myötä oire katoaisi. Siispä kaikissa käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmissa arkisista harmituksista vakaviin oireisiin on tarpeen purkaa asia puhumalla, mieluiten yksilöterapiassa.

Tiedetään, että ihmiset voivat jopa tahallaan vahingoittaa toisiaan väärinkäytöksillä ja kaltoinkohtelulla. Niinpä tuntuu perustellulta olettaa, että tunne-elämän ja käyttäytymisen oireiden takana on traumaattinen tapahtuma, jonka tunnistaminen ja käsitellyksi puhuminen niin ollen parantaisivat oireet. Haitallisimmillaan tällainen yksinkertaistus on johtanut jopa valemuistojen luomiseen potilaalle päättelemällä oireen luonteesta muitta mutkitta sen aiheuttanut trauma ja johdattelemalla sitten potilas ”muistamaan” traumaattisen tapahtuman ja alkamaan ”käsitellä” sitä. Kaikki oireet ja häiriöt eivät kuitenkaan palaudu määritettyyn traumaan eikä mahdollisen trauman tunnistaminen automaattisesti paranna.

Asianmukaisesti toteutettavissa psykoterapioissa on monenlaisia lähestymistapoja potilaiden ongelmiin, enkä tietenkään vihjaa, ettei psykoterapioita tarvita. Oikein valittu psykoterapiamuoto sellaisessa oireilun vaiheessa, jossa potilas pystyy siitä hyötymään, voi tuottaa pysyvästi suotuisampia keinoja säädellä ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä. Mutta kaikki mielenterveyden häiriöistä kärsivät ihmiset eivät kaikissa oireilun vaiheissa kykene psykoterapeuttiseen työskentelyyn, jotkut eivät koskaan. Psykoterapeuttinen työskentely vaatii motivaatiota, riittävää ahdistuksen sietokykyä ja riittäviä kognitiivisia resursseja. Kyseessä on aktiivinen työskentely eikä kaikkinielevän ymmärryksen vastaanottaminen.

Yksilöpsykoterapia ei ole hoidon kuninkuuslaji kaikkien mielenterveyden häiriöiden kaikissa vaiheissa. Toisinaan paras vaihtoehto on kehitysikäisen kasvuympäristöjen vakauttaminen tavalla, joka antaa normaalille kasvulle tilaa. Kasvu pyrkii oikenemaan itsestäänkin, kun nuorelle ei enää mahdollisesta tuhoavan toiminnan jatkamista. Siksi nuorta ympäröivien aikuisten pitäisi esimerkiksi voida estää päihdekäytön jatkuminen. Toiminnalliset hoitomuodot ja oireenhallintataitojen harjoittelu sopivat monille paremmin kuin keskustelu. Liikunnan merkityksestä esimerkiksi ahdistuksen, depression ja impulssikontrollin ongelmien hoitamisessa tulee koko ajan lisää tietoa. Loputon keskusteleminen negatiivisista kokemuksista ja tunteista saattaa jopa ylläpitää ja lujittaa oireenmuodostusta tukevia ajattelumalleja.

Psykoterapiakeskuksen tietovuotoskandaalin seurauksena katukuvaan ilmestyivät asennekasvatusplakaatit, jotka sanovat: ”Äly hoi, älä jätä – käymättä terapiassa”. Mielestäni kampanja on harvinaisen typerä. Terveet eivät tarvitse psykoterapiaa lainkaan, ja mielenterveyden häiriöistä kärsivistäkin se on tarpeen vain osalle.

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori ja TAYSin nuorisopsykiatrian vastuualueen johtaja

Lasten lihavuus ja kouluterveydenhuollon keinot

Mitä kouluterveydenhuollossa voisi tehdä enemmän tai toisin lasten lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa? Tätä kysymystä lähdettiin selvittämään väitös- tutkimuksen voimin. Tulosten mukaan halua ja tilaisuuksia ei kouluterveydenhuollon toimijoilta puutu.

Raskautta koronan aikaan

Jokainen meistä on kuullut koronatarinoita. Joku niistä pysäyttää kerta heitolla ja heti. Itselleni hätkähdyttävin uutinen oli kuulla kolmen raskaana olevan naisen joutuneen HUS:n alueella teho-osastolle koronatartunnan vuoksi. Heistä kahdelle jouduttiin tekemään sektio äidin ja lapsen pelastamiseksi. Mitään yksityiskohtia en näistä tapauksista tietenkään tiedä, mutta jo niiden ajatteleminen kauhistuttaa.

Eilisen ja tämänpäivän vegetaaritutkimusta

Kasvisruoka koukuttaa monista eri syistä. Myös lapset ja nuoret syövät sitä enenevässä määrin.Tuore lasten kouluruokavertailu osoitti, että kasvispainotteisen ruuan syömisestä on monia terveyshyötyjä. Tyydyttyneen rasvan osuus ruokavaliossa automaattisesti alenee ja kuitujen saanti lisääntyy.

Hyvinvoinnin tukipilarit

TES-tarinasarja kertoo, miten asiantuntijajäsenet toimivat terveytensä hyväksi. Vuorossa on Katja Lilja, TtM, FM, tutkija, luennoitsija ja hyvinvointialan toimija.

Terveyden polku vie hyvää kohti

Lapsen suoja on vanhemman viisaus. Lapsen terveys edistyy vanhemman osaamisesta. Nykyisessä Suomessa nuoret aikuiset, tulevat vanhemmat…