Facebooktwitterlinkedin

Neuvola ja kouluterveyslehden toimintaympäristö laajenee

Lasten hyvä kasvuympäristö on aikuisten vastuulla. Vanhemmat tarvitsevat tuekseen kasvun ja hyvinvoinnin ammattilaisia jälkeläisten hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Neuvola ja kouluterveyslehti on kuudenkymmenen vuoden ajan ollut osa tätä työmaata.  Tukemistyömme jatkuu, mutta se saa uusia muotoja. Lehden toimintaympäristö laajenee. Tavoitteena on entistä tehokkaammin tukea vanhempien ja ammattilaisten kykyä vahvistaa lasten ja nuorten tervettä kasvua, tasapainoista kehitystä ja hyvää oloa.

Lehti ilmestyy jatkossa kolme kertaa vuodessa ja se tavoittaa neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa sekä kouluterveydenhuollossa työskentelevät ammattilaiset. Asiantuntijalehti välittää ajankohtaista tutkimus- ja kokemustietoa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä terveellisen ja turvallisen elinympäristön rakentamisesta. Vuonna 2022 läpäisevänä teemana on mielen terveyden vahvistaminen.

Sisällöntuotannosta vastaavat maan johtavat lasten ja nuorten terveyden sekä kasvatuksen asiantuntijat. Päätoimittajana jatkaa lääketieteen tohtori, dosentti Matti Rimpelä. Pääkirjoitustoimittajina aloittavat lastenpsykiatrian professori André Sourander Turun yliopistosta, lääketieteen tohtori, nuorisolääkäri, dosentti Silja Kosola ja kätilö, terveydenhoitaja, valtiotieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava Eeva Itkonen.

NeuvoLasta

Palvelun piirissä olevat kunnat saavat lisäksi uusia tuotteita hyvän kasvuympäristön tukemiseen.  Lähestymme neuvolaikäisten vanhempia. NeuvoLasta -asiakaslehti koostuu asiantuntija-artikkeleista, yleistajuistetuista tutkimusuutisista, kolumneista ja kannanotoista. Vuonna 2022 aiheet liittyvät mielen kehitysvaiheisiin, raskausajan suoja- ja riskitekijöiden tunnistamiseen sekä perheiden ja yhteisöjen arkikäytäntöihin, jotka tukevat tasapainoista kasvua ja kehitystä. Neuvoloissa jaettava asiakaslehti ilmestyy toukokuussa 2022. Päätoimittaja on Seija Sihvola ja toimituspäällikkö on erityisfysioterapeutti, kasvatustieteen tohtori, dosentti Aino-Maija Lahtinen.

TUEnuorta

Myös teini-ikäisten vanhemmat saavat oman lehtensä. TUEnuorta asiakaslehdessä käsitellään mm. vanhempien ja ammattilaisten välistä yhteistyötä, kasvurauhaa sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta mielenterveyden edistämiseksi. TUEnuorta -asiakaslehti ilmestyy syyskuussa 2022. Se toimitetaan peruskouluihin jaettavaksi vanhempainilloissa tai oppilaiden laajennetun terveystarkastuksen yhteydessä. Pääkirjoitustoimittajana aloittaa nuorisolääkäri Paula Häkkänen.

Verkossa

Moniammatillista osaamista ja työhyvinvointia tukeva, laaja verkkoseminaari sekä pienemmille ryhmille kohdennetut interaktiiviset verkkokoulutukset järjestetään vuosittain neuvola-, varhaiskasvatus- ja kouluhenkilöstölle. Koulutuksessa pureudutaan ammatillisen osaamisen lisäksi myös henkilöstön omaan jaksamiseen ja tuodaan esiin uusimpia tutkimuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Nettisivusto ja podcastit sisältävät tiedeviestejä, kirja-arvioita ja uutisia. Sivustoa ylläpitää moniammatillinen asiantuntijaverkosto.

Teemme jatkossa työtä yhdessä kuntien kanssa. Olemme lähestyneet kuntien terveydenhuollon päättäjiä jakaamaan taloudellista vastuuta kanssamme. Uskomme yhteiseen tekemiseen ja vastuunjakoon. Lasten ja nuorten hyvä huominen syntyy nyt ja tässä toimimalla.