Facebooktwitterlinkedin

Suunterveyden ylläpitämisen peruskivet ovat hampaiden puhdistaminen kahdesti päivässä fluorihammastahnaa käyttäen, terveelliset ruokatottumukset ja veden käyttäminen janojuomana. Ksylitoli antaa lisäsuojaa sellaisissa tilanteissa, joissa edellä luetellut toimet eivät yksin riitä suojaamaan hampaita reikiintymiseltä. Käypä hoito -suosituksessa Karies (hallinta) kerrotaan lähemmin näistä ja muistakin karieksen hallinnan keinoista (www.kaypahoito.fi).

Hannu Hausen

Oulun yliopiston sosiaalihammaslääketieteen emeritusprofessori, joka toimii Suomen Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkärinä.

Makealta maistuva, mutta silti hammasystävällinen ksylitoli on sokerialkoholi eli polyoli. Se on suunnilleen yhtä makeaa kuin sakkaroosi eli tavallinen ruokosokeri ja muistuttaa sitä myös ulkonäöltään. Energiaakin se sisältää yhtä paljon kuin sakkaroosi, mutta koska se imeytyy epätäydellisesti, ihminen pystyy käyttämään vain noin puolet ksylitolin sisältämästä energiasta. Monille mikrobeille se on energiaksi kelpaamatonta. Ksylitoli tunnettiin jo 1800-luvulla, mutta sen hammasystävällisyys oivallettiin vasta 1970-luvun alussa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella tehdyissä perusteellisissa tutkimuksissa. Niissä koehenkilöt oli satunnaistettu kolmeen ryhmään, joista yhdessä ruokavalion sisältämä sakkaroosi oli korvattu ksylitolilla ja toisessa fruktoosilla. Kolmas ryhmä noudatti tavallista sokeria sisältävää ruokavaliota. Kahden vuoden pituisen kokeen aikana uusien kariesvaurioiden syntyminen pysähtyi lähes kokonaan ksylitoliryhmässä. Uusia kariesvaurioita tuli sakkaroosiryhmäläisille keskimäärin 7,2 ja fruktoosiryhmäläisille 3,8.

Ksylitolipurukumilla ja -pastilleilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että hampaita suojaavaa vaikutus voitiin saada aikaan myös niiden avulla. Ilmeni, että säännöllisesti käytettynä ksylitoli vaikeuttaa bakteerien kiinnittymistä hampaiden pinnoille ja hidastaa niille jo kertyneen bakteeriplakin kasvua. Kun ksylitolipurukumia pureskellaan tai ksylitolipastilleja imeskellään sokeria sisältävien tuotteiden nauttimisen päätteeksi, kariesbakteerien aiheuttama happohyökkäys katkeaa nopeasti. Osa ksylitolin suojavaikutuksesta selittyy sillä, että ksylitoli lisää hampaita suojelevan syljen erittymistä. Ilmeni myös, että äitien säännöllinen ksylitolituotteiden käyttö ehkäisee heidän kantamiensa kariesbakteerien siirtymistä lasten suihin ja kolonisoitumista siellä hampaiden pinnoille, minkä takia lasten hampaiden reikiintyminen vähenee.

KEIDEN SITTEN PITÄISI käyttää ksylitolia? Kaikki eivät hyödy ksylitolista yhtä paljon. Kun taipumusta reikiintymiseen on, ksylitolituotteita on syytä käyttää. Toisaalta, jos ksylitolia käyttämättömälle henkilölle ei ole tullut yhtään reikää pitkiin aikoihin ja jos ikenetkin ovat terveet, ei ole todennäköistä, että ksylitolin käytöstä olisi hänelle merkittävää hyötyä. Ksylitolipurukumi tai -pastillit ovat toki tällöinkin hyvä vaihtoehto, jos purukumia ja pastilleja tulisi muutoinkin käytetyksi. Pikkulasten vanhempien kannattaa kuitenkin ajatella asiaa myös lasten kannalta. Heillä voi olla suussaan kariesbakteereita, vaikka reikiä ei olisi hiljattain tullutkaan. Lasta hoitavan aikuisen ksylitolin käyttö pienentää lapsen hampaiden reikiintymisriskiä, kun ksylitolia käytetään siinä vaiheessa, jolloin lapsen hampaat puhkeavat.

Jotta ksylitoli edesauttaisi hammasterveyden ylläpitämistä, sitä pitäisi käyttää riittävästi joka päivä. Suositeltu annos on 5 grammaa ksylitolia jaettuna 3-5 käyttökertaan aterian, välipalan tai napostelun jälkeen. Alle 2-vuotiaat voidaan totuttaa ksylitoliin turvallisesti antamalla heille purukumityynyn tai ison pastillin sijasta pieni helppoliukoinen ksylitolipuriste 3-4 kertaa päivässä. Suuria ksylitolin kerta-annoksia kannattaa välttää, sillä niistä voi aiheutua vatsavaivoja.

Markkinoilla on suuri määrä erilaisia ksylitolipurukumeja ja pastilleja, joissa yhden purukumityynyn tai pastillin sisältämän ksylitolin määrä vaihtelee. Kuluttajan voi olla hankala pysyä perillä siitä, paljonko kutakin tuotetta on käytettävä, jotta suositeltuun ksylitolin 5 gramman päiväannokseen päästään. Apua löytyy vaikkapa Kuluttaja-lehden numerosta 1/2019, jossa ksylitolipurukumeja ja -pastilleja on vertailtu paitsi annostelun myös kustannusten näkökulmasta.

Pu..pu niinkuin punnitus

Perjantaipunnitus on asia, josta olen vuosien varrella puhunut siellä sun täällä. Se ei tietenkään tarkoita, että juuri perjantaissa olisi jotain erikoista olemaan punnituspäivä.

Lisää meitä

Positiivisia suurperheitä olisi hyvä näkyä mediassa enemmän ja ammentaa heiltä käytännön vinkkejä arjesta selviytymiseen.

Aitoa luontoa vaikka boksissa

Luin partiolaisten Suomen luonnon päivänä järjestämästä Johtajatulet metsäseminaarista. Metsäeksotiikka näytti kirvoittavan sekä huippujohtajia että tuhansia kuuntelevia partiolaisia. Sitten siirryin Suomen luonnon päivän sivustolle.

Huolensa kullakin, mutta yhteishuoli on suurin

On pikku huolia ja on suuria huolia. Ja kaikenkokoisia huolimurheita siltä väliltä. Minä mietin juuri nyt, että kuihtuvatko tomaattini mökillä pitkän hellejakson seurauksena. Yksi lapsenlapsistani on huolissaan kanistaan, joka söi eilen pussilisen irtokarkkeja.

Värirakkautta

Värirakkaus jakaa meitä ihmisiä. Osa ei voi elää ilman voimakkaita värejä ympärillään, osa haluaa oleskella vain valkoisessa maisemassa.

Menestyksen mallinnusta

Lähes jokaiselle meistä tietty toukokuun viimeinen on ikimuistoinen päivä. Joku uurastus päättyi ja sitä juhlittiin.