Facebooktwitterlinkedin
Matti Rimpelä

Matti Rimpelä

Tämä vuosi alkoi kuten aikai-
semmatkin, mutta sitten kaikki
muuttui. Kohtasimme uuden
virusepidemian. Erilaisen
kuin aikaisemmin. Tartunnan,
sairastumisen ja kuoleman
uhka sai yhä enemmän tilaa
joukkoviestimissä.

  spandemia  alkoi  hallita  kaikkea toimintaa kansallisesta päätöksenteosta lapsiperheiden arkeen. Virusepidemian edetessä nopeasti sen hallinnassa jouduttiin etenemään “sumuisissa oloissa”. Kuva muuttuu, kun laajennamme näköalan kansanterveysosaamiseen (public health theo ry and practice). Ydinkäsitteeksi tulee kansanterveyskriisi, nopeasti näkyviin tullut kasanterveyttä uhkaava muutos yhteiskunnassa.

OLEMME OPPINEET kansanterveyskriisien hallinnasta 1800-luvulta alkaen painiessamme tarttuvien tautien, luonnonmullistusten, sotien ja nälän kanssa. Vaikka tämän epidemian aiheuttajavirus on monella tavalla yllättänyt, sen kulussa ja erityisesti hallinnassa on ulottuvuuksia, jotka ovat toistuneet useissa aikaisemmissa kansanterveyskriiseissä. Yksi vaikeimmin hallittavia  asioita on pelko ja vaara moraalipaniikkiin ajautumista. Moraalipaniikkia on luonnehdittu seuraavasti: Huoli potentiaalisesta uhasta, vihamielisyys uhan aiheuttajia kohtaan, uhan aiheuttajan määrittäminen yhteiseksi viholliseksi ja sen ajaminen yhteisön normaaliuden ulkopuolelle, sekä liioiteltu huoli uhan todellisiin haittoihin nähden.

Kansanterveyttä uhkaavan muutoksen edetessä nopeasti pelko koetaan helposti myönteiseksi voimaksi, joka ohjaa ihmisiä hyväksymään arjen muutokset ja tottelemaan ohjeita. Moraalipaniikki on helppo saada aikaan, mutta sitä on vaikea hallita. Lukuisissa kansanterveyskriiseissä on opittu, että hallinta tulee erityisen vaikeaksi, kun todellinen uhka alkaa vähentyä. Pelkoon perustunut totteleminen voi muuttua välinpitämättömyydeksi. Suurten ihmisjoukkojen arjen kestävä muuttuminen vaatisi ymmärrystä, se ei voi perustua pelon vahvistamaan tottelemiseen.

Virusepidemianjulkisuutta ovat hallinneet uhkakuvat. Julkisen vallan tiedottamisessa ja joukkoviestimissä on päivittäin uutisoitu tehohoitoon joutumisesta ja kuolemantapauksista. Jouk- koviestinten luoma tulevaisuudenkuva alkoi keväällä näyttää samanlaiselta kuin Kiinan yhdessä maakunnassa tai Pohjois-Italiassa. Hyväksyimme varauksetta tiukat arjen rajoitukset. Monet vaativat vielä tiukempia rajoituksia ja niiden toteutumisen valvontaa.

ONNISTUIMME ENSIMMÄISEN puolen vuoden aikana virusepidemian hallinnassa erinomaisesti. Elokuun loppuun mennessä on todettu alle 350 corona- virukseen yhdistettyä kuolemaa, joista vain muutamia alle 50-vuotiailla. On hyvä muistaa, että viime vuosina on jokaisena viikkona Suomessa kuol- lut noin 600 yli 79 -vuotiasta, kevättalvella keskimääräistä enemmän, kesällä vähemmän.

Kun mittareina käytetään terveydenhuollon kuormitusta ja kuolemia, Suomessa ei ole tänä vuonna koettu kansanterveyskriisiä, vaikka olemme kohdanneet tavallista vaikeamman virusepidemian. Toistan, meillä ei ole ollut tänä vuonna viruksen aiheuttamaa kansanterveyskriisiä, vain sen uhka muutaman kuukauden ajan. 

Kun viruksen pelko hallitsee mieliämme, ei ehkä tunnu helpolta ajatella, että virusepidemian hallinnan yhteiskunnalliset seuraukset ja niiden vaikutukset kansanterveyteen saattavat vuosien edetessä olla huomattavasti suuremmat kuin sen viruksen suorat kansanterveysvaikutukset. Olemme”voittaneetensim- mäiset taistelut”, mutta millä hinnalla? Tarkoitukseni ei ole sanoa, että ’väärin sammutettu’. Tuntemattoman virusepidemian edetessä nopeasti ei ollut aikaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Tänään olemme rauhallisemmassa vaiheessa, enää ei ole suoraa kansanterveyskriisin uhkaa. On mahdollista katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.

Mieltäni askarruttaa erityisesti se mahdollisuus, että tähän saakka usein toistetulta ’ensimmäinen aalto – toinen aalto – rokote’ -tulkinnalta on putoamassa pohja pois. Entä jos joudumme opettelemaan elämistä tämän viruksen kanssa hieman samalla tapaa kuin olemme oppineet elämään esimerkiksi tauteja aiheuttavien suolistobakteerien – salmonella yms. – kanssa? Tartuntavaara emme voi kokonaan poistaa.

Tässä tulevaisuudennäkymässä tartunnat  ja  sairastuminen   voivat   tulla näkyviin yllättäen missä tahansa. Osa niistä aiheuttaa vakavan taudin, joka saattaa johtaa kuolemaan. Tämän joudumme vain hyväksymään. Hieman samalla tavalla kuin elämme onnettomuuksien, tapaturmien, väkivallan, alkoholin ja huumeiden aiheuttamien kuolemien ja itsemurhakuolemien kanssa. Erona on, että uuden viruksen aiheuttamat kuolemat keskittyvät elämänpolkunsa viimeisiä vaiheita kulkeviin.

Olemme oppineet, että flunssavirukset leviävät helposti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tämä käsitys ohjasi epidemian hallintaa ensimmäisten kuukausien aikana. Aika pian huomattiin, että vakavat tautitapaukset ja kuolemat keskittyvät vanhimpiin ikäryhmiin ja erityisiin riskiryhmiin. Viruksen  tarttuminen  lasten   tiloissa oli mahdollista, mutta harvinaista. Olemme vähitellen oppimassa  –  siltä ainakin tänään näyttää – että lasten terveydelle coronaviruksen suorat vaikutukset eivät ehkä ole sen suuremmat kuin tavallista vaikeamman kausiflunsan. Itseasiassa jo keväällä vahvin perustelu koulu- ja päivähoitorajoituksiin oli huoli siitä, että lapset välittävät tartunnan aikuisiin. 

KUN JÄLKIKÄTEEN tarkastellaan kuluneiden kuukausien yhteiskunnallista keskustelua virusepidemian hallinnasta, lasten terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden perusteltuja puheen- vuoroja on vähän ja niiden saama painoarvo on jäänyt pieneksi virusepidemiologien kannanottojen painoarvoon verrattuna.

Lasten erityisasemaa ei otettu huomioon, kun kesän edetessä ohjeistettiin virusdiagnostiikkaa. Lapsille annettiin samat ohjeet kuin työikäisille. Kun flunssaoireita ilmenee, kotiin ja testiin. Päivähoitoon ja kouluun vasta kun on negatiivinen testitulos. Nämä lapsiperheitä velvoittattaviksi koetut ohjeet annettiin ilman tarkempia perustelu- ja puhumattakaan lapsivaikutusten arvioinnista (ks. YK:n ihmisoikeuksien yleissopimuksen toimeenpano-ohjeet). Kansanterveysosaaminen ohjaa tarkastelemaan vaihtoehtoiskustannuksia. Käytettävissäni olevan tiedon mukaan noin 10 000 lapsen testaamisessa löy- detään noin kymmenen coronavirus- infektioita. Suomessa on noin miljoona lasta. Kun syksyn edetessä kausiflunssa yleistyy, lasten keskuudessa saattaa päivittäin olla kymmeniä tuhansia uusia flunssaoireisia, osin siksi, että osa lap- sista sairastuu useita kertoja.

Noin 10 000 testin suorat kustannukset ovat lähellä kahden miljoonan euron suuruusluokkaa. Terveydenhuollolle tuleva päivittäinen kuorma on suurempi, kun mukaan otetaan seulonnan kokonaiskustannukset tiedottamisesta ja yhteydenotoista tulkintoihin. Välillisiä kustannuksia lapsiperheissä ja lasten tulevaisuudessa ei ole toistaiseksi arvioitu.

Olen vakavasti huolissani lasten edun ja oikeuksien painoarvosta. Meillä ei enää ole vakavan kansanterveyskriisin uhkaa. Miten mennään tästä eteenpäin? Kumpi hallitsee tänään toimintaa, jos joudumme opettelemaan uuden viruksen kanssa rinnakkaiseloa useamman vuoden ajan? Aito ymmärrys lasten terveyden suojelemisestä vai aikuisten mieliä hallitseva moraalipaniikki, ja sitä ylläpitävä pelko viruksen aiheuttamasta kansanterveyskriisistä, jota onneksi emme ole joutuneet – ainakaan toistaiseksi – kokemaan.

Ruusun ostamattomuus – mitä syvää se kertoo

Ruusun ostamattomuus – mitä syvää se kertoo

Seija SihvolaRuusun ostamattomuus -sanapari on peräisin filosofi Esa Saariselta. Saku Tuominen noukki sen esiin jostain Saarisen puheesta. Tuominen ylisti sanaparia ajattelun ja verbaliikan mestariteokseksi. Minutkin se pysähdytti. Mikä käsittämätön ero ja voima:...

lue lisää
Haavoitetut äidit

Haavoitetut äidit

Äidiksi tuleminen on iso muutos, joka vaatii sopeutumista kehon muutoksiin, uudenlaiseen identiteettiin ja uuden perheenjäsenen kanssa elämiseen. Tämä mullistava elämäntapahtuma aktivoi usein vanhemmassa muistikuvia ja kokemuksia omasta lapsuudesta sen huonoine ja...

lue lisää
Lasten lihavuus ja kouluterveydenhuollon keinot

Lasten lihavuus ja kouluterveydenhuollon keinot

Mitä kouluterveydenhuollossa voisi tehdä enemmän tai toisin lasten lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa? Tätä kysymystä lähdettiin selvittämään väitöstutkimuksen voimin. Tulosten mukaan halua ja tilaisuuksia ei kouluterveydenhuollon toimijoilta puutu. Lapsia ja perheitä...

lue lisää
Raskautta koronan aikaan

Raskautta koronan aikaan

Seija SihvolaKevät tuo ilon (kuvaaja Christer Mäkelä)Jokainen meistä on kuullut koronatarinoita. Joku niistä pysäyttää kerta heitolla ja heti. Itselleni hätkähdyttävin uutinen oli kuulla kolmen raskaana olevan naisen joutuneen HUS:n alueella teho-osastolle...

lue lisää
Eilisen ja tämänpäivän vegetaaritutkimusta

Eilisen ja tämänpäivän vegetaaritutkimusta

Seija SihvolaKuva: Kotimaiset kasvikset ryProfessoriluento on aina kompakti ja kuulemisen arvoinen tietopakkaus. Verkko tarjoaa niitä videoituna ja podcastina. Elintarvikekehityksen professori Kati Hanhineva perusteli omassa professoriluennossaan, miksi kasvikset...

lue lisää
KYSELE, KUUNTELE ja PUHU vasta sitten

KYSELE, KUUNTELE ja PUHU vasta sitten

Seija SihvolaKuva: Jaakko Sihvola ”Kuinka riippuvaisia olemmekaan toisistamme ja toistemme huomioimisesta. Tämä toivottavasti pysyy mielissämme pitkään.” Näin sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö 2021 uudenvuodenpuheeessaan. Koronaoloihin johtajamme tietenkin...

lue lisää
Hyvinvoinnin tukipilarit

Hyvinvoinnin tukipilarit

Lapsi 2000 ry:llä on kymmeniä terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijajäseniä. He toimivat tärkeänä resurssina ja taustavoimana myös tämän lehden teke misessä. Tässä TES tarinasarjassa kerromme, miten asiantuntijajäsenet itse yrittävät ehkäistä sairauksia ja toimia...

lue lisää
Terveyden polku vie hyvää kohti

Terveyden polku vie hyvää kohti

Seija SihvolaLapsen suoja on vanhemman viisaus. Lapsen terveys edistyy vanhemman osaamisesta. Nykyisessä Suomessa nuoret aikuiset, tulevat vanhemmat, ovat saaneet terveyteen liittyvää tietoa systemaattisesti vuosien ajan. Myös tänne muuttaneet saavat ohjantaa.Terveys...

lue lisää
Vihreä terveystieto puntarissa

Vihreä terveystieto puntarissa

Hilla Ristimäki TtMIhmisen terveyden ja luonnon hyvinvoinnin suhdetta lukion terveystiedon oppikirjoissa sel-vittävä pro gradu paljastaa, että ihminen on kaiken keskiössä, luonto on sivuroolissa. Oppi-kirjat heijastavat tämänhetkisiä arvoja.Ekosysteemien kriisin ja...

lue lisää