Facebooktwitterlinkedin

Tänä vuonna Ainu-stipendillä palkitaan terveydenhoitajat Niina Happonen ja Pauliina Rissanen, jotka ovat kehittäneet ja järjestäneet Kuopion kaupungin äitiysneuvolassa englanninkielistä, pienryhmissä toteutettavaa perhevalmennusta maahanmuuttajaperheille.

 

Happonen ja Rissanen ovat tehneet suomalaista neuvolajärjestelmää, neuvoloiden yhteistyötahoja ja koko terveydenhuollon palvelujärjestelmää tutuksi lasta odottaville maahanmuuttajaperheille ja edistäneet merkittävällä tavalla maahanmuuttajaperheiden kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi he ovat tuottaneet kattavan englanninkielisen tietopaketin valmennukseen osallistuville perheille.

Englanninkielisen perhevalmennuksen avulla monikulttuurisille odottajille ja heidän läheisilleen tarjotaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, terveydenhoidosta, lapsiperhepalveluista sekä eri järjestöjen palveluista.

Tapaamisten tarkoituksena ei ole ollut vain raskauteen, synnytykseen ja vanhemmuuteen valmistautuminen, vaan tukiverkoston luominen ja kotoutuminen uuteen tilanteeseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan, Niina Happonen ja Pauliina Rissanen toteavat.

Ensimmäiset englanninkieliset perhevalmennusryhmät toteutuivat vuonna 2012, minkä jälkeen toiminta on jatkunut säännöllisesti. Alussa ryhmään osallistuivat vain tietyn neuvola-alueen asiakkaat, mutta vuodesta 2017 lähtien asiakkaita on tullut perhevalmennusryhmään koko Kuopion kaupungin alueelta.

Kehittämistyö englanninkielisen perhevalmennuksen osalta ei ole loppunut, vaan sitä on tarkoitus laajentaa niin, että perheille tarjoutuisi mahdollisuus tavata myös raskausajan jälkeen varhaisessa vauvaperhevaiheessa. Myös englanninkielistä materiaalia on tarkoitus tuottaa kaikkien Kuopion kaupungin neuvolaterveydenhoitajien käyttöön.

Neuvoloiden asiakaskunta kansainvälistyy vauhdilla, ja suurin osa maahanmuuttajaperheistä käyttää neuvolapalveluja kantaväestön tavoin Terveydenhoitajat ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa englanninkielisen perhevalmennuksen kehittämisessä, koska perhevalmennus kuuluu olennaisena osana terveydenhoitajan työhön. Terveydenhoitaja oikaisee vääriä uskomuksia, tuo esille tutkittua tietoa ja kertoo käytännöistä ja hoitolinjoista. Terveydenhoitaja on ennen kaikkea lähellä ja läsnä tilanteessa keskustellen, Happonen ja Rissanen kertovat.

Monikulttuurinen perhevalmennus on jäänyt pysyväksi osaksi Kuopion kaupungin perhevalmennuskokonaisuutta. Rissanen ja Happonen ovat onnistuneet hienosti rakentamaan laaja-alaisen yhteistyöverkoston yli sektorirajojen. He ovat pitkäjänteisesti kehittäneet perhekeskeistä ja asiakkaiden toiveista lähtevää, lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa työtä omalla alueellaan. Lisäksi he ovat omalla kehittämistyöllään lisänneet neuvolatyön positiivista näkyvyyttä ja tukeneet työllään koko Kuopion kaupungin neuvolapalvelujen kehittämistä, todetaan Ainu-stipendin valintaperusteluissa.

Ainu-stipendin saajat julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä Rovaniemellä 14. maaliskuuta 2019. Berner Oy myöntää vuosittain Ainu-stipendin odottavien ja lapsiperheiden parissa tapahtuvan terveydenhoitajatyön tukemiseksi ja kehittämiseksi. Valinnan tekee Suomen Terveydenhoitajaliiton työvaliokunta.

Vihreä terveystieto puntarissa

Ihmisen terveyden ja luonnon hyvinvoinnin suhdetta lukion terveystiedon oppikirjoissa selvittävä pro gradu paljastaa, että..

Sanan ja valon iloa

Hyvillä sanoilla vaikutetaan. Kun hyvät sanat tulevat lihaksi, alkaa tapahtua. Yle on kutsunut meitä kaikkia hyväntekeväisyyden Lahjoita puhetta -talkoisiin.

Lapsen terveysrutiineista voimaa

Pieni kuusivuotias jalkapalloilija kiitti uunituoreesta, itse leipomastaan pullasta ja ilmoitti samalla, ettei halua syödä niitä enempää.

Seura, peli, nuoruus ja tango

Katsoin kahden päivän välein kaksi elokuvaa, joiden raamit olivat samanlaiset. Molemmissa elokuvissa käsikirjoittajana ja ohjaajana oli sama henkilö.